Samozaleczanie i samonaprawa betonu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria i Budownictwo (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0021-0315
EISSN
Wydawca
Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
8
Strony od-do
421-424
Numer tomu
73
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
samonaprawa betonu
en
self-healing
self-repair
cement concrete
Streszczenia
Język
pl
Treść
Pzedstawiono koncepję samozaleczania isamonaprawy betonu. Omówiono mechanizmy oraz sposoby sterowania tymi zjawiskami. Zwrócono uwagę na zastosowanie rozproszonych nośników substancji naprawczej,w tym możliwość wykorzystania żywicy epoksydowej bez utwardzacza. Wskazano dotychczasowe osiągnięcia oraz problemy do rozwiązania, wytyczające niezbędne kierunki dalszych badań w tym zakresie
Język
en
Treść
The paper deals with the idea of self-healing and self-repair of cement concrete.The mechanisms of these phenomena havebeen described together with the methods of their controlling. The particular attention has been paid to the use of dispersed carriers of the repair mean, including the possibility of application of epoxy resin without a hardener.The present achievements have been pointed out as well as the problems to resolve
Inne
System-identifier
WUT10ef994020054229bbb0afdabd073c5f