Analiza parametryczna wybranych struktur tensegrity
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-909811-6-1
Wydawca
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza parametryczna wybranych struktur tensegrity
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
259-260
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
tensegrity
stan samonaprężenia
mechanizm infinitezymalny
częstotliwość drgań własnych
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
64 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB
Początek konferencji
2018-09-16
Koniec konferencji
2018-09-20
Lokalizacja konferencji
Krynica
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
WUTd510f4ba6b00475abf5b29685ecfde14