Dynamic properties of tensegrity structures
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics. Short papers. CD
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-7947-264-2
Wydawca
Lublin Uniwersity of Technology
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Dynamic properties of tensegrity structures
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-2
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
en
tensegrity
dynamic analysis
free vibration
eigenfrequencies
active control
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
CMM 2017
Nazwa konferencji
22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics
Początek konferencji
2017-10-13
Koniec konferencji
2017-10-16
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The present paper focuses on the analysis of dynamic properties of different tensegrity structures. Two aspects are analysed: free vibration of single tensegrity modules and behaviour of a tensegrity plate under dynamic load. Influence of self-stress on natural frequencies of selected modules is determined and a nodal displacement of a plate built from 3-strut simplex modules is analysed.Possibility of active control of tensegrity systems in terms of dynamics is verified
Inne
System-identifier
WUTb0d12eacdfcb4f75a8e943fc4ecc1a19