DISCRETE AND EQUIVALENT 6-PARAMETER SHELL APPROACH TO SIMULATE MECHANICAL BEHAVIOR OF TENSEGRITY LATTICES
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
41st Solid Mechanics Conference. Book of Abstracts
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-65550-13-2
Wydawca
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
DISCRETE AND EQUIVALENT 6-PARAMETER SHELL APPROACH TO SIMULATE MECHANICAL BEHAVIOR OF TENSEGRITY LATTICES
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
450-451
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
tensegrity lattices
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SOLMECH 2018
Nazwa konferencji
41st Solid Mechanics Conference
Początek konferencji
2018-08-27
Koniec konferencji
2018-08-31
Lokalizacja konferencji
Warsaw
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
For the purpose of this paper tensegrities are defined as cable-strut structures consisting of isolated compressed elements inside a continuous net of tensioned members [6]. Node configuration of these structures ensures occurrence of infinitesimal mechanisms that are balanced with self-stress states [1, 4]. Tensegrity lattices are complicated regarding both their geometry and mechanical properties. In order to describe their actual properties and identify features of the structure as a whole, a shell continuum model is considered within the 6-parameter theory. The shell parameters are calibrated with the use of discrete model based on algebraic equations of the problem.
Inne
System-identifier
WUTf2b6b009d5a14559ad6b9265f4f1ef37