Calorimetric study of the incinerated sewage sludge raw stream ashes in a context of effect on Portland cement based binders early hydration - technological implications
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry. Book of abstracts
Data publikacji
2018
ISBN
978-3-940237-50-7
Wydawca
Transilvania University of Brasov
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Calorimetric study of the incinerated sewage sludge raw stream ashes in a context of effect on Portland cement based binders early hydration - technological implications
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
142-142
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pl
cementy
kalorymetria
en
portland cement
calorimetric
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ESTAC
Nazwa konferencji
12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry
Początek konferencji
2018-08-27
Koniec konferencji
2018-08-30
Lokalizacja konferencji
Brasov
Kraj konferencji
RO
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
WUT08a0ec0612334daea557fe5170066132