Determination of lotaustralin in Rhodiola species
PBN-AR
Instytucja
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Herba Polonica
ISSN
0018-0599
EISSN
2449-8343
Wydawca
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
13-23
Numer tomu
59
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Rhodiola kirilowii; Rhodiola rosea; cyanogenic glucoside; lotaustralin; UPLC-MS/MS
pl
Rhodiola kirilowii; Rhodiola rosea; cyjanogenny glukozyd; lotaustralina; UPLC-MS/MS
Streszczenia
Język
en
Treść
n our research, the concentration of lotaustralin in the roots of two species Rhodiola kirilowii and Rhodiola rosea were compared. Aqueous and hydroalcoholic extracts from those plants were analyzed too. To determine the content of this compound the ultra performance liquid chromatography - tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS, Waters) was used. The obtained results showed that the content of measured lotaustralin depends on the species of Rhodiola. R. rosea roots are the richer source of lotaustralin then R. kirilowii. The same situation was observed in the extracts. A hydroalcoholic extract from R. rosea contains up to 135.276 mg of lotaustralin in 100 g of dry powdered material. In the case of R. kirilowii extracts, an aqueous extract contained more lotaustralin (74.791 mg/100 g of dry powdered material) then a hydroalcoholic extract.
Język
pl
Treść
W badaniach przeprowadzonych w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich porównano zawartość lotaustraliny w dwóch gatunkach roślin: Rhodiola kirilowii i Rhodiola rosea, jak również w przygotowanych z tych roślin dwóch wyciągach: wodnym oraz wodnoalkoholowym (50% etanolowy wyciąg). W celu wyznaczenia zawartości lotaustraliny wykorzystano ultrasprawny chromatograf cieczowy sprzężony z tandemowym spektrometrem mas (UPLC-MS/MS, Waters). Wykazano, że zawartość cyjanogennego glukozydu zależna jest od gatunku. Przeprowadzona walidacja metody pozwala na satysfakcjonujące wykorzystanie tej metody w badaniach zawartości lotaustraliny.
Cechy publikacji
Biologia
Nauki farmaceutyczne
Biology
Pharmacy
discipline:Agronomia
discipline:Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych
discipline:Agronomy
discipline:Biotechnology – field of agricultural sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:635468
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych