Impact of Panax ginseng and Ginkgo biloba extracts on expression level of transcriptional factors and xenobiotic-metabolizing cytochrome P450 enzymes.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Herba Polonica
ISSN
0018-0599
EISSN
2449-8343
Wydawca
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
42-54
Numer tomu
62
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
cytochrom P450; expression; herbal extracts; real-time PCR; drug metabolism; chemical carcinogenesis.
pl
cytochrom P450; ekspresja; ekstrakty roślinne; real-time PCR; metabolizm leków; chemiczna karcynogeneza.
Streszczenia
Język
en
Treść
Introduction: Despite widespread use of Panax ginseng and Ginkgo biloba, the data on the safety as well as herb-drug interactions are very limited. Therefore, we postulate that P. ginseng and G. biloba may modulate the activity and content of cytochrome P450 isozymes involved in the biotransformation of diverse xenobiotic substances. Objective: The aim of our study was to determine the influence of herbal remedies on the expression level of CYP enzymes and transcriptional factors. Methods: Male Wistar rats were given standardized Panax ginseng (30 mg/kg p.o.) or standardized Ginkgo biloba (200 mg/kg p.o.) for 3 and 10 days. The expression in liver tissue was analyzed by realtime PCR method. Results: Our results showed a decrease of CYP3A1 (homologue to human CYP3A4) mRNA level after P. ginseng extract treatment. The CYP2C6 (homologue to human CYP2C9) expression was also reduced. Additionally, after 10 days of the treatment with P. ginseng an increase of CYP1A1 (homologue to human CYP1A1) and CYP1A2 (homologue to human CYP1A2) expression was observed. Moreover, G. biloba extract also caused an increase of expression level for CYP1A1, CYP2C6, CYP3A1 and CYP3A2. Conclusion: Our findings suggest that herbal extracts can modulate the expression of transcriptional factors and CYP enzymes involved in xenobiotic metabolism and chemical carcinogenesis.
Język
pl
Treść
Wstęp: Mimo powszechnego stosowania Panax ginseng i Ginkgo biloba dane dotyczące bezpieczeństwa, a także interakcji pomiędzy preparatami roślinnymi a lekami syntetycznymi są bardzo ograniczone. W niniejszych badaniach założono, iż żeń-szeń oraz miłorząb mogą modulować aktywność i zawartość izoenzymów cytochromu P450 biorących udział w biotransformacji różnych substancji ksenobiotycznych. Cel: Określenie wpływu preparatów roślinnych na poziom ekspresji enzymów CYP i ich czynników transkrypcyjnych. Metody: Szczurom rasy Wistar podawano standaryzowany Panax ginseng (30 mg/kg) oraz Ginkgo biloba (200 mg/kg) przez 3 do 10 dni. Ekspresję w tkance wątrobowej analizowano za pomocą metody PCR w czasie rzeczywistym. Wyniki: Uzyskane wyniki wykazały spadek poziomu mRNA CYP3A1 (homolog ludzkiego enzymu CYP3A4) po podaniu ekstraktu z żeń-szenia. Ekspresja genu CYP2C6 (homolog ludzkiego enzymu CYP2C9) również uległa obniżeniu. Dodatkowo, obserwowaliśmy wzrost ekspresji CYP1A1 (homolog ludzkiego enzymu CYP1A1) i CYP1A2 (homolog ludzkiego enzymu CYP1A2) po 10 dniach stosowania P. ginseng. Ponadto, ekstrakt z G. biloba spowodował również wzrost poziomu mRNA CYP1A1, CYP2C6, CYP3A1 i CYP3A2 w modelu in vivo. Wnioski: Badania sugerują, że wyciągi roślinne mogą modulować ekspresję czynników transkrypcyjnych i enzymów CYP uczestniczących w metabolizmie ksenobiotyków i chemicznej karcynogenezie.
Cechy publikacji
Biologia
Nauki farmaceutyczne
Biology
Pharmacy
discipline:Agronomia
discipline:Biochemia – dziedzina nauk chemicznych
discipline:Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych
discipline:Medycyna
discipline:Agronomy
discipline:Biochemistry – field of chemical sciences
discipline:Biotechnology – field of agricultural sciences
discipline:Medicine
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:743748
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych