Interferometric Set-Up for Measuring Thermal Deformations of Precision Construction Elements
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Metrology and Measurement Systems (20pkt w roku publikacji)
ISSN
0860-8229
EISSN
Wydawca
Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
241-254
Numer tomu
24
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.65
Słowa kluczowe
pl
pomiary interferencyjne
odkształcenia termiczne
precyzyjne pomiary masy
en
interferometric measurements
thermal deformations
precise balance
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wiele precyzyjnych urządzeń, także urządzeń pomiarowych, musi utrzymywać parametry techniczne niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia, zwłaszcza temperatury. Przykładem wrażliwego na oddziaływanie termiczne urządzenia są dokładne wagi, które muszą zachować stabilność i zakładaną niepewność pomiaru. Istotnym problemem badawczym jest ocena wpływu zmian temperatury na geometrię elementów mechanicznych urządzenia. W artykule przedstawiono nowy system pomiaru mikroprzemieszczeń wybranych punktów elementu konstrukcyjnego równowagi. System pozwala na pomiar przemieszczenia z rozdzielczością pojedynczych nanometrów i niepewnością lepszą niż 1 µm.
Język
en
Treść
Many precision devices, especially measuring devices, must maintain their technical parameters in variable ambient conditions, particularly at varying temperatures. Examples of such devices may be super precise balances that must keep stability and accuracy of the readings in varying ambient temperatures. Due to that fact, there is a problem of measuring the impact of temperature changes, mainly on geometrical dimensions of fundamental constructional elements of these devices. In the paper a new system for measuring micro-displacements of chosen points of a constructional element of balance with a resolution of single nanometres and accuracy at a level of fractions of micrometres has been proposed.
Inne
System-identifier
WUTd60fa0dda90d43a08e9d537e9fbfe8db
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych