5-beam grating interferometry for extended phase gradient sensing
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Optics Express (45pkt w roku publikacji)
ISSN
1094-4087
EISSN
Wydawca
Optical Society American
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
21
Strony od-do
26872-26887
Numer tomu
26
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.75
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
efekt Talbota
zjawisko samoobrazowania
interferencja
dyfrakcja i siatki dyfrakcyjne
en
Talbot and self-imaging effects
interference
diffraction and gratings
Streszczenia
Język
pl
Treść
Opracowano nowy, wielokierunkowy interferometr z poprzecznym rozdwojeniem czoła fali o rozszerzonym zakresie pomiaru gradientu zaburzenia fazowego pracujący z pojedynczą ekspozycją interferogramu. Wykorzystuje on właściwości pola dyfrakcyjnego Fresnela pięciu najniższych rzędów ugięcia prostej, binarnej, amplitudowej, szachownicowej siatki dyfrakcyjnej. W rozkładzie intensywności pola Fresnela zakodowana jest informacja o czterech kierunkowych pochodnych cząstkowych badanego czoła falowego. Wykazano, że w obecności silnych zaburzeń fazowych i/lub dużych wartości rozdwojenia czoła fali dostępna jest tylko informacja o pochodnych diagonalnych. Mapy pochodnych horyzontalnych i wertykalnych są silnie modulowane amplitudowo. Ich demodulacja stanowi poważnego wyzwanie w zakresie przetwarzania i analizy obrazu prążkowego. Tę samą właściwość udowodniono w przypadku interferometru czterowiązkowego opracowanego w ONERA we Francji. Zaprezentowano wyniki prac analitycznych, numerycznych i doświadczalnych, w tym przetwarzania i fazowej analizy obrazów prążkowych.
Język
en
Treść
A novel, single-shot, low-cost, multidirectional lateral shear interferometer for extended range wave front phase gradient sensing has been developed. It exploits the Fresnel diffraction field, which is formed by the five lowest diffraction orders of a simple binary amplitude checker grating. The Fresnel intensity pattern encodes information on four directional partial derivatives of the wave front under test. It has been theoretically, numerically, and experimentally shown that for larger gradient phase objects or shear amounts only the diagonal derivative information is easily accessible. The horizontal and vertical direction gradient maps are strongly amplitude modulated. Therefore, their demodulation becomes a challenging task. The same feature has been found in widely used quadriwave interferometer, which was developed at ONERA, France. The results of analytical and numerical studies and experimental works, including fringe pattern processing and phase demodulation, are presented.
Inne
System-identifier
WUTdf88f217d89140f88bfae87b573ba87e
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych