Basilar membrane excitation mechanism in bone conduction hearing pathway in ear with otosclerosis of the oval window. Abstract
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Hearing Science (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-389X
EISSN
2084-3127
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
83-83
Numer tomu
8
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The 4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery
Początek konferencji
2018-04-05
Koniec konferencji
2018-04-07
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
WUTebc8a3e2f943409096819c6a93f589b7