ANALYSIS OF AERONAUTICAL INFORMATION POTENTIAL INCOMPATIBILITY – CASE STUDY
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of KONBiN (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1895-8281
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
41
Strony od-do
59-82
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.15
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
jakość danych i informacji lotniczych
AIP Polska
system A-VDGS
en
aeronautical data and information quality
AIP Poland
A-VDGS system
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł stanowi kontynuację prac Autorów nad zagadnieniem sposobu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych. W jego treści przedstawiono Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych oraz szczegółowo opisano jego podstawową część, czyli AIP Polska. Ponadto omówiono system dokowania A-VDGS, będący przykładem zastosowania systemu telematyki w transporcie lotniczym. Przedstawiono wymagania z nim związane oraz rysunki poglądowe. W dalszej części publikacji dokonano analizy AIP Polska w zakresie wspomnianych systemów dokowania statków powietrznych, stwierdzając rozbieżność między wymaganiami, opublikowanymi w Załączniku 14 ICAO i opublikowanymi informacjami dla lotniska EPWA. Wskazany przypadek opublikowanej niezgodności potwierdza konieczność opracowania i wdrożenia kompleksowej metody zapewnienia jakości danych i informacji lotniczych na wszystkich etapach łańcucha danych lotniczych, co będzie przedmiotem dalszych prac Autorów.
Język
en
Treść
This article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information. In its content the Integrated Aeronautical Information Package was presented and its fundamental part AIP Poland was described. In addition, the docking guidance system A-VDGS, being an example of implementation of telematics system in air transport, was discussed as well as its requirements and schematic representation were attached. In the following part of the publication an analysis of AIP Poland in terms of the mentioned aircrafts’ docking systems was performed and a discrepancy between the requirements published in ICAO Annex 14 and published information for aerodrome EPWA was noticed. The indicated case of published incompatibility confirms the necessity to develop and implement a complex method of aeronautical data and information quality assurance at all stages of aeronautical data and information chain, which will be the subject of authors’ further study.
Inne
System-identifier
WUT0e67d11213234a3880f118b8a8e8a3de