DIAGNOSTICS OF POTENTIAL INCOMPATIBILITIES IN AERONAUTICAL DATA AND INFORMATION CHAIN
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Diagnostyka (11pkt w roku publikacji)
ISSN
1641-6414
EISSN
2449-5220
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
87-93
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
diagnostyka
niezgodność
łańcuch danych i informacji lotniczych
en
diagnostics
incompatibility
aeronautical data and information chain
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wpływ przyczynowy potencjalnie błędnych, niekompletnych lub niedostępnych danych i informacji lotniczych na wystąpienie wypadku lub poważnego incydentu w ruchu lotniczym jest ogromny. Jakość tych danych i informacji ma bezpośrednie znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Ponadto większość dostarczanych informacji stanowi bazę do planowania i bezpiecznego wykonania lotu, jak również jest wykorzystywana do zapewnienia bezpieczeństwa, regularności oraz efektywności zarządzania ruchem lotniczym (ATM), stąd też informacje te muszą zawsze być poprawne, aktualne i gotowe do użycia. W niniejszej publikacji przeanalizowano łańcuch danych lotniczych, przedstawiony w jednej ze specyfikacji Eurocontrol. Następnie opracowano schemat postępowania, zgodny z obowiązującymi wymaganiami, wskazując jego niedoskonałości w aspekcie diagnostyki potencjalnych niezgodności, które mogą wystąpić podczas zamówienia, tworzenia, ewaluacji, przygotowania, publikacji czy też końcowego wykorzystania danych i informacji lotniczych. Aby ułatwić wykrycie ewentualnych błędów oraz diagnostykę skutków i przyczyn potencjalnych niegodności, przeprowadzono analizę ryzyka
Język
en
Treść
The influence of potentially erroneous, incomplete or inaccessible aeronautical data and information on the occurrence of an accident or serious incident in air traffic and transport is enormous. Those data and information quality has a direct impact on flight operations’ safety. Moreover, much of the information provided, is the basis for planning and safe conduct of the flight and is used to achieve safety, regularity and efficiency of Air Traffic Management, so they must always be up to date and ready to use. In this paper the aeronautical data chain, described in one of the Eurocontrol specifications, was analysed. Then a proceeding diagram, compliant with holding true requirements, was elaborated, pointing out its weaknesses in terms of diagnosis of potential non-compliance that may occur during data request, origination, evaluation, preparation, distribution as well as its end use. In order to facilitate the detection of potential errors, diagnostics of potential incompatibilities’ effects and causes the risk analysis using FMEA method was conducted, giving as an output a rating of non-compliance importance based on the risk priority number (RPN).
Inne
System-identifier
WUT038c792c6719448a82e616a8cfea7140