Badania reakcji nitrowania toluenu za pomocą mieszaniny kwas azotowy(V)/dichlorometan
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Materiały Wysokoenergetyczne (5pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-0165
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
46-58
Numer tomu
10
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Słowa kluczowe
pl
selektywnie nitrowanie
nitrotoluen
kwas azotowy(V)/dichlorometan
en
selective nitration
nitrotoluene
nitric(V) acid/dichloromethane
Streszczenia
Język
pl
Treść
W wyniku przeprowadzonych badań zbadany został wpływ różnych czynników na reakcję nitrowania toluenu przy użyciu 100% kwasu azotowego(V) i mieszaniny kwas azotowy(V)/ dichlorometan. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że zawartość izomeru meta maleje wraz z obniżeniem temperatury reakcji. W przypadku zakresu temperatur (25 ÷ –10) °C zawartość tego izomeru w produktach reakcji była niższa niż dla analogicznego zakresu w przypadku 100% kwasu azotowego(V). Z kolei w zakresie (–20 ÷ –30) °C wyniki dla obu czynników nitrujących były podobne i wynosiły około 2,6% m-nitrotoluenu. Przy nitrowaniu mieszaniną kwas azotowy(V)/dichlorometan należy stosować znacznie większy nadmiar kwasu azotowego(V) niż w przypadku 100% kwasu azotowego(V). Reakcja nitrowania mieszaniną kwas azotowy(V)/dichlorometan jest znacznie mniej egzotermiczna i łatwiejsza w kontroli niż nitrowanie 100% kwasem azotowym.
Język
en
Treść
This work has studied the effects on the nitration of toluene by 100% nitric(V) acid and a nitric(V) acid/dichloromethane mixture. The results show that the amount of meta-nitrotoluene decreases with decreases in reaction temperature. From 25 °C to –10 °C the amount of metanitrotoluene was less than for nitrating toluene by a nitric(V)acid/dichloromethane mixture than for nitration by 100% nitric(V) acid. Furthermore, from –20 °C to –30 °C results were similar with 2.6% of meta-nitrotoluene in the reaction products. An excess of nitric(V) acid in the nitration of toluene by the nitric(V) acid/dichloromethane mixture than in nitration by 100% nitric(V) acid. Nitration by the nitric(V) acid/dichloromethane mixture is less exothermic and easier to control than nitration by 100% nitric(V) acid.
Inne
System-identifier
WUT3be03592b9ba45da820407b2926a6dcb
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych