IL-17 in peritoneal dialysis-associated inflammation and angiogenesis: conclusions and perspectives.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Front. Physiol.
ISSN
1664-042X
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
art. 1694
Strony od-do
s. 1-11
Numer tomu
9
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
Peritoneal dialysis
Interleukin-7
Inflammation mediators
Blood vessels - growth and development
pl
Dializa otrzewnowa
Interleukina 7
Mediatory zapalenia
Naczynia krwionośne - rozwój
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0000107545
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych