Metodyka oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego RP
PBN-AR
Instytucja
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego (Akademia Sztuki Wojennej)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
246
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
9788377981658
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
12.00
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
zarządzanie kryzysowe
infrastruktura krytyczna państwa
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przygotowana przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Wydział Bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa monografia Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP podsumowuje dwuletnie badania prowadzone na potrzeby zarządzania kryzysowego RP. Jest też próbą zebrania i usystematyzowania wiedzy, która pozwoli w przyszłości opracować przewodnik do przeprowadzania oceny ryzyka na wszystkich szczeblach administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie nim w ramach systemu zapewniania bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. Powiązanie metodyki z zapewnianiem bezpieczeństwa jest naturalną konsekwencją jego definicji jako elementu triady problemowej Ryzyko-Bezpieczeństwo-Ciągłość działania . Prezentowane opracowanie nie jest podręcznikiem o skrupulatnie wskazanych ilościowych i jakościowych parametrach, bądź rozpisanym algorytmicznym ciągiem czynności, które należy podjąć, aby dokonać właściwej oceny ryzyka. Jest jednak pierwszym tak przekrojowym i kompleksowym dokumentem przeznaczonym dla osób zajmujących się opracowaniem planów zarządzania kryzysowego na każdym poziomie. Monografia składa się z sześciu rozdziałów szeroko opisujących najważniejsze zagadnienia związane z oceną ryzyka. Zawiera również szereg porządkujących wiedzę tabel i schematów oraz funkcjonalnych załączników. Poszczególne partie dokumentu zostały opracowane przez uczestników projektu naukowo-badawczego, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (projekt ID 193751 w ramach Konkursu 3/2012 w kategorii bezpieczeństwo i obronność).
Cechy publikacji
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Management – field of economics
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:605689