Review of measles-related events recorded by the National IHR Focal Point in Poland in the years 2016-2018
PBN-AR
Instytucja
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Przegląd Epidemiologiczny
ISSN
0033-2100
EISSN
Wydawca
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
1
Strony od-do
3-18
Numer tomu
73
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
measles
morbilli
International Health Regulations
pl
odra
morbilli
Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne
Streszczenia
Język
en
Treść
Member States of the World Health Organization (WHO), in accordance with the requirements of the International Health Regulations (2005), were obliged to establish National Focal Points for International Health Regulations (IHR NFP), whose task is, among others, consolidating information on public health events of international importance that occur abroad or in the country. The aim of this article is to review information on measles-related events posted on the Event Information Site for IHR National Focal Points, in the Early Warning and Response System (EWRS), received by email directly from other IHR National Focal Points located in WHO member states, and from all organs of the State Sanitary Inspectorate in Poland in the years 2016-2018. In this time period, the IHR NFP recorded 92 measles-related events of which 38 related to individual cases, 37 to outbreaks of the disease, and 17 involved exposure to a measles case. 36% of reported events were aviationrelated. The number of events in 2018 has tripled compared to 2017 and increased eightfold in comparison to 2016. The current situation indicates the need to take appropriate actions, including implementation of the National Vaccination Program as well as introducing vaccination interventions.
Język
pl
Treść
Państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zgodnie z wymogami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005) zostały zobligowane do powołania Krajowych Punktów Centralnych ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ), których zadaniem jest m.in. scalanie informacji dotyczących zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym, które wystąpiły za granicą lub na terenie kraju. Celem niniejszej pracy jest przegląd informacji na temat zdarzeń dotyczących zachorowań na odrę zamieszczonych na stronie Światowej Organizacji Zdrowia dla Krajowych Punktów Centralnych (Event Information Site for IHR National Focal Points), w systemie wczesnego ostrzegania i reagowania (zwanego dalej EWRS), w oparciu o wiadomości e-mail otrzymane bezpośrednio z Krajowych Punktów Centralnych ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych z państw członkowskich WHO oraz z organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce w latach 2016 – 2018. KPC ds. MPZ został w tym okresie odnotował 92 zdarzenia dotyczące odry, z czego 38 dotyczyło pojedynczych przypadków zachorowań, 37 - ognisk zachorowań, 17 - narażenia na styczność z osobą chorą na odrę. 36% zgłoszonych zdarzeń stanowiły zdarzenia lotnicze. Liczba zdarzenia w 2018 roku wzrosła trzykrotnie w porównaniu do roku 2017 i prawie ośmiokrotnie w stosunku do roku 2016. Obecna sytuacja wskazuje na konieczność podjęcia odpowiednich działań, jakim jest m. in. realizacja krajowego Programu Szczepień Ochronnych oraz wdrażanie szczepień interwencyjnych.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o zdrowiu
Medicine
Health sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:915391
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych