Współczesne problemy zabytkowych parków Lubelszczyzny
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Topiarius. Studia Krajobrazowe
ISSN
2449-9595
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
67-80
Numer tomu
7
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
parks
green areas
revaluation
Lublin Province
PL
parki
tereny zieleni
rewaloryzacja
Lubelszczyzna
Streszczenia
Język
EN
Treść
Historic parks form a space with huge cultural, natural and functional potential, affecting to the functioning of agglomerations and little towns. In this study we made a penetrating analysis of historical data, and natural, functional, spatial and compositional aspects of parks in Lublin province, indicating to the scope of respect for the place of tradition. Our findings and results may be helpful in the forming of historical parks.
Język
PL
Treść
Zabytkowe parki stanowią przestrzeń o ogromnym potencjale kulturowym, przyrodniczym i użytkowym, wpływając na funkcjonowanie dużych aglomeracji, jak i miasteczek. W artykule analizie poddano dane historyczne oraz aspekty przyrodnicze, funkcjonalno-przestrzenne i kompozycyjne parków Lubelszczyzny, wskazujące na zakres obecnego poszanowania dla tradycji miejsca. Ustalenia i wyniki uzyskane podczas badań mogą stanowić pomoc w kierunkach kształtowania przestrzeni parków historycznych.
Inne
System-identifier
142573