A simulation analysis of the strength of an innovative supporting structure of a mechnical pneumatic seed drill
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Engineering Mechanics 2018 : 24th International Conference, May 14-17, 2018, Svratka, Czech Republic
Data publikacji
2018
ISBN
978-80-86246-88-8
Wydawca
Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
A simulation analysis of the strength of an innovative supporting structure of a mechnical pneumatic seed drill
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
237-240
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,25
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
24 International Conference : Engineering Mechanics
Początek konferencji
2018-05-14
Koniec konferencji
2018-05-17
Lokalizacja konferencji
Svratka
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
i14026