Analiza semantyczna osobowych „nomina masculina” z formantem słowotwórczym „-ant” w języku polskim i białoruskim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Slavia Orientalis
ISSN
0037-6744
EISSN
Wydawca
Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
2
Strony od-do
401-411
Numer tomu
68
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
Treść
The article is devoted to personal nouns with suffi x -ant in Polish and Belarusian. The lexical and semantic analysis of the studied group of words showed that in both languages they belong to the literary variety of language, however, numerous nouns represent rare vocabulary, sometimes characterized stylistically. The overwhelming majority of names defi nes the names of active contractors of activities, less often – passive contractors, and least frequently – names of owners. In addition, the nomina masculina with suffi x -ant belong to the attributive names, defi ning people on the basis of their character traits, tendencies, and often vices. The s tudied lexis include archaic or colloquial derivatives. Among the specialist words, there were examples representing such fi elds as law and judiciary, economics and trade, religion and art, education and science.
Inne
System-identifier
PX-5d68ef0dd5dede53d23fe7a6
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych