Effect of implantation temperature and annealing on synthesis of ZnSe nanocrystals in silica by ion implantation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Advances in Thin Films, Nanostructured Materials, and CoatingsSelected Papers from the 2018 International Conference on “Nanomaterials: Applications & Properties”
Data publikacji
2019
ISBN
ISBN 978-981-13-6132-6
Wydawca
Springer Nature Singapore Pte Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Effect of implantation temperature and annealing on synthesis of ZnSe nanocrystals in silica by ion implantation
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
377-386 (10 str.)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 6
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
8th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties - NAP 2018
Początek konferencji
2018-09-09
Koniec konferencji
2018-09-14
Lokalizacja konferencji
Odessa Oblast, Zatoka
Kraj konferencji
UA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-5d4acbffd5ded052e8ebafe4
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych