Pałac czy dwór? Na Czechowie czy na Czechówce? Glossa do rozważań o krajobrazie kulturowym północno-zachodniej części historycznego Lublina
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Humanistycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Roczniki Humanistyczne
ISSN
0035-7707
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
4
Strony od-do
165-190
Numer tomu
67
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,715
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
Lublin
Czechówka
Czechów
manor
palace
PL
Lublin
Czechówka
Czechów
dwór
pałac
Streszczenia
Język
PL
Treść
Artykuł jest odpowiedzią na publikację M. Dudkiewicz, W. Durlaka i M. Dąbskiego dotyczącą nieistniejącego obiektu zwanego dworem lub pałacem, który istniał w epoce nowożytnej w północno-zachodniej części Lublina na skraju płaskowyżu rozciągającego się na północ od doliny rzeki Czechówki. Ponieważ poprzedni artykuł zawiera zasadnicze błędy merytoryczne w tekście podjęto także próbę przedstawienia zmian własnościowych terenu, na którym dwór istniał, oraz określa jego dokładniejsze położenie. Postulatem do dalszych badań pozostaje przede wszystkim analiza architektoniczna budowli, która już w 2. połowie XVIII wieku popadła w ruinę.
Język
EN
Treść
The article is a response to the publication of M. Dudkiewicz, W. Durlak and M. Dąbski concerning a non-existent object called a manor or palace that existed in the modern era in the north-western part of Lublin on the edge of a plateau extending northwards from the Czechówka river valley. Since the previous article contains substantive factual errors, this text also attempts to show the ownership changes of the area where the manor existed, and specify its more precise location. The postulate for further research remains primarily the architectural analysis of the building, which in the second half of the 18th century was in an advanced state of decay.
Inne
System-identifier
144467
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych