Biowęgiel jako środek polepszający właściwości gleby
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przemysł Chemiczny
ISSN
0033-2496
EISSN
2449-9951
Wydawca
Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o.
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
1
Strony od-do
98-105
Numer tomu
98
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono główne kierunki wykorzystania biowęgla jako produktu beztlenowej niskotemperaturowej pirolizy biomasy. Omówiono najważniejsze parametry jakościowe, jakimi musi cechować się biowęgiel przeznaczony do zastosowania w agrotechnice. Autorzy porównali również zalecenia produkcyjne opracowane przez European Biochar Foundation, International Biochar Initiative oraz wytyczne europejskiego programu Fertilizers. Biowęgiel (biochar, biocoal lub agrichar) to drobnoziarnisty materiał bogaty w węgiel, powstały w procesie pirolizy biomasy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, którego wytwarzanie jest zgodne z prawem i który można bezpiecznie wprowadzać do gleb. Biowęgiel jest uzyskiwany przez termochemiczną konwersję biomasy bez dostępu tlenu1). Według wytycznych European Biochar Certificate (EBC) biowęgiel to heterogeniczny, bogaty w węgiel aromatyczny i związki mineralne materiał, który powstaje w wyniku pirolizy biomasy, którą to biomasę pozyskuje się w sposób zrównoważony, w kontrolowanych warunkach procesu (350-1000oC) i przy wykorzystaniu czystych technologii2). Zgodnie z wytycznymi EBC biowęglem nie jest materiał, który powstaje w wyniku toryfikacji czy hydrotermicznej karbonizacji. Za biowęgiel uważa się jedynie taki materiał, który zawiera powyżej 50% węgla w suchej masie. Materiał, który zawiera go mniej niż 50% jest określany jako pirogeniczny materiał węglowy PCM (pyrogenic carbonaceous material)2). Według International Biochar Initiative (IBI) biowęgiel jest materiałem stałym uzyskanym przez termochemiczną konwersję biomasy w środowisku o ograniczonej ilości tlenu. Biowęgiel może być stosowany jako gotowy produkt lub jako składnik mieszaniny (głównie jako środek poprawiający właściwości gleby) w celach poprawy efektywności wykorzystania zasobów, do rekultywacji i/lub ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska, a także jako sposób ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG)3). Biowęgiel może być wykorzystany doglebowo w taki sposób, by poprawić właściwości gleb oraz warunki życia roślin i organizmów glebowych. Zgodnie z podanymi definicjami biowęglem nie można nazywać materiału po termochemicznej konwersji biomasy, który będzie wykorzystywany do celów energetycznych jako np. paliwo odnawialne. Biowęglem nie jest również spreparowana mieszanina biomasy i miału węglowego.
Język
en
Treść
A review, with 13 refs., of biochar quality parameters important for agricultural applications. The raw materials for its prodn. recommended by international chem. organizations were also presented.
Inne
System-identifier
UOeaa114baf4754633b51d0ab92a26c299
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych