Education of patients with diabetes - an element creating their health core competences = Edukacja pacjentów chorych na cukrzycę elementem kształtującym ich kompetencje zdrowotne
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Edukacja Ustawiczna Dorosłych (14pkt w roku publikacji)
ISSN
1507-6563
EISSN
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
66-73
Numer tomu
100
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
education,
health competence,
diabetes.
polski
edukacja,
kompetencje zdrowotne,
cukrzyca
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2018-03-30
Streszczenia
Język
polski
Treść
Fachowa edukacja medyczna ma istotny wpływ na przebieg procesu leczenia pacjentów, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych. Do tej grupy chorób należy cukrzy-ca. Ze względu na fakt, że co roku odnotowuje się stały wzrost zachorowań na tę jednostkę chorobową, uznawana jest ona za chorobę cywilizacyjną. Rzetelna wiedza o przyczynach cu-krzycy, objawach i sposobie leczenia służy poprawie funkcjonowania pacjentów i daje lepsze rokowania na pomyślny proces terapeutyczny. Pozyskiwanie informacji o tematyce zdrowot-nej, ich przetwarzanie i przekładanie na konkretne zachowania służące utrzymaniu zdrowia, zależne jest od poziomu kompetencji zdrowotnych prezentowanych przez pacjentów. Kompe-tencje zdrowotne są również niezwykle ważnym elementem w procesie podejmowania racjo-nalnych i świadomych decyzji w procesie leczenia
Cechy publikacji
Pedagogika
Pedagogy
discipline:Nauki o zdrowiu
discipline:Pedagogika
discipline:Health sciences
discipline:Pedagogy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:885596