Heterordzeniowe związki kompleksowe liganda N,O–donorowego – badania spektroskopowe
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
NAUKA I PRZEMYSŁ – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (2019)
Data publikacji
2019
ISBN
978-83-227-9219-5
Wydawca
Wydawnictwo UMCS
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Heterordzeniowe związki kompleksowe liganda N,O–donorowego – badania spektroskopowe
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,33
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości
Początek konferencji
2019-06-25
Koniec konferencji
2019-06-27
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-5d9b7011d5de92162c837641