Czasoprzestrzenna analiza rynku nowych samochodów osobowych w Polsce
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (12pkt w roku publikacji)
ISSN
2080-1653
EISSN
2449-903X
Wydawca
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Geograficzno-Biologiczny)
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
64-79
Numer tomu
31
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,30
Słowa kluczowe
pl
analiza czasoprzestrzenna; Polska; poziom motoryzacji; rynek samochodowy; sprzedaż samochodów osobowych
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest próba czasowej i przestrzennej analizy rynku nowych samochodów osobowych w Polsce (zakupionych przez indywidualnych użytkowników), wykorzystująca różnorodny aparat metodologiczny. Analiza ta obejmuje trzy główne grupy problemów: a) ogólna charakterystyka rynku samochodów osobowych w Polsce w wymiarze czasowym i przestrzennym; b) identyfikacja czynników wpływających na sprzedaż nowych samochodów osobowych dla klientów indywidualnych oraz ich przestrzennego zróżnicowania; c) wyróżnienie różnych typów zmienności popytu na nowe samochody osobowe w wymiarze przestrzennym i prognozowanie przyszłego popytu. Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano czynniki, które mogą wpływać na wielkość popytu na samochody, a następnie określono ich rolę za pomocą modeli ekonometrycznych. Regresja wielokrotna wykazała, że na wielkość efektywnego popytu na nowe samochody w Polsce w latach 2008-2015 największy wpływ miały: poziom dochodów konsumentów, uwarunkowania demograficzne, poziom rozwoju lokalnego oraz poziom nasycenia rynku. Dalsze analizy dokonane za pomocą lokalnych modeli geograficznie ważonej regresji ujawniły ogólne trendy przestrzenne oddziaływania zidentyfikowanych czynników. W ostatnim etapie badań za pomocą analizy harmonicznej dokonano próby typologii powiatów z punktu widzenia zmienności popytu na nowe samochody osobowe oraz estymacji przyszłego popytu.
Cechy publikacji
Ekonomia
Geografia
Economics
Geography
discipline:Ekonomia
discipline:Geografia
discipline:Economics
discipline:Geography
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:852694
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych