Programowanie rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego w latach 1999–2015
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
ISSN
1898-8326
EISSN
Wydawca
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
57-71
Numer tomu
36
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Cechy publikacji
Ekonomia
Geografia
Economics
Geography
discipline:Architektura i urbanistyka
discipline:Geografia
discipline:Nauki o polityce publicznej
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Architecture and urban studies
discipline:Geography
discipline:Public policy studies
discipline:Management – field of economics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:824757