Wpływ wzroku na złożoność regulacji balansu ciała
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Optyka
ISSN
2081-1268
EISSN
Wydawca
M2 Media s.c.
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
56
Strony od-do
66-69
Numer tomu
1/2019
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Słowa kluczowe
pl
balans ciała
posturografia
układ posturalny
sygnały posturograficzne
en
body balance
posturography
posturographic sygnals
Streszczenia
Język
pl
Treść
Balans ciała w trakcie spokojnego stania jest złożonym, chaotycznym układem regulacyjnym, a wzrok to jedna z głównych informacji wejściowych dla tej regulacji. Parametrem opisującym tę złożoność jest m.in. wymiar korelacyjny d. W grupie 30 zdrowych, młodych osób zbadano wymiar korelacyjny składowej CoPM sygnałów posturograficznych reprezentującej oscylacje środka nacisku stóp wokół rzutu środka masy na płaszczyznę podstawy. Pomiar powtórzono przy oczach otwartych i zamkniętych. Badanie wykazało, że złożoność regulacji balansu ciała jest wysoka i wynosi około d=5–7. Wymiar korelacyjny przy oczach zamkniętych jest nieco niższy niż przy oczach otwartych, szczególnie dla składowej przód–tył balansu ciała. Oznacza to, że wskutek zamknięcia oczu regulacja staje się nieco prostsza, przez co też nieco mniej precyzyjna. Analiza metodą tasowania sygnałów wykazała również, że chaotyczne sygnały CoPM posiadają ukryte, niewidoczne gołym okiem uporządkowanie.
Język
en
Treść
The balance of the body during a calm stand is a complex, chaotic regulation system, and sight is one of the main input information for this regulation. The parameter describing this complexity is, among others, correlation dimension d. In the group of 30 healthy, young people, the correlation dimension of the CoPM component of posturographic signals representing the oscillation of the center of pressure of the feet around the projection of the center of mass on the plane of the base was examined. The measurement was repeated with eyes open and closed. The research showed that the complexity of the body balance regulation is high and amounts to about d=5–7. The correlation dimension with eyes closed is slightly lower than with the eyes open, especially for the front–back component of the body balance. This means that due to the closing of the eyes, the adjustment becomes slightly simpler, which is also slightly less precise. The signal shuffling analysis also showed that the CoPM’s chaotic signals have hidden, invisible to the naked eye, order.
Cechy publikacji
Biofizyka – dziedzina nauk fizycznych
Nauki o zdrowiu
Biophysics – field of physical sciences
Health sciences
discipline:Biofizyka – dziedzina nauk biologicznych
discipline:Fizyka
discipline:Nauki o zdrowiu
discipline:Biophysics – field of biological sciences
discipline:Physics
discipline:Health sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:902096