Detrytyczne minerały ciężkie z wapienia muszlowego (tras środkowy) z niecki północnosudeckiej - materiał lokalny czy redeponowany?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Granice sedymentologii : VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6, 28.06.2016-01.07.2016, Chęciny-Rzepka : materiały konferencyjne : przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, materiały do warsztatów
Data publikacji
2016
ISBN
9788394521608
Wydawca
Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Detrytyczne minerały ciężkie z wapienia muszlowego (tras środkowy) z niecki północnosudeckiej - materiał lokalny czy redeponowany?
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
135-136
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,10
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
POKOS 6
Nazwa konferencji
VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6
Początek konferencji
2016-06-28
Koniec konferencji
2016-07-01
Lokalizacja konferencji
Chęciny - Rzepka
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:792445