Globalne i regionalne znaczenie fiordów na przykładzie fiordu Hornsund
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Progress in polar research - new experiences and challenges: XXXVI Sympozjum Polarne, Lublin, 8-11 czerwca 2016 : 30-lecie Wypraw Polarnych UMCS na Spitsbergen : książka streszczeń
Data publikacji
2016
ISBN
9788392330332
Wydawca
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Globalne i regionalne znaczenie fiordów na przykładzie fiordu Hornsund
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
124-125
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,10
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
XXXVI Sympozjum Polarne
Nazwa konferencji
XXXVI Sympozjum Polarne: 30-lecie Wypraw Polarnych UMCS na Spitsbergen
Początek konferencji
2016-06-08
Koniec konferencji
2016-06-11
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:792900