Comparison of Geometrical Accuracy of a Component Manufactured Using Additive and Conventional Methods
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Książka
Tytuł książki
Advances in Manufacturing
Data publikacji
2018
ISBN
978-3-319-68619-6
Wydawca
SPRINGER
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Comparison of Geometrical Accuracy of a Component Manufactured Using Additive and Conventional Methods
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
765-776
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th International Scientific-Technical Conference Manufacturing 2017
Początek konferencji
2017-10-24
Koniec konferencji
2017-10-26
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Scopus
Cechy publikacji
rozdział w książce
publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
45072
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych