Age and wear of selected means of production in farms
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1642-686X
EISSN
Wydawca
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
112-115
Numer tomu
62
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
zużycie fizyczne
zużycie funkcjonalne
wiek
obiekty mechaniczne
obiekty budowlane
en
physical wear
functional wear
age
mechanical equipment
buildings
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy jest określenie zależności pomiędzy wiekiem a poziomem zużycia wybranych technicznych środków trwałych w gospodarstwach rolnych. Dokonano analizy korelacji oraz regresji dla wieku jako zmiennej niezależnej oraz zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego jako zmiennych zależnych. Badania przeprowadzono w 90 gospodarstwach rolniczych Polski południowej. Zakresem badań objęto najczęściej występujące w gospodarstwach obiekty budowlane oraz sprzęt mechaniczny. Stwierdzono m. in. w przypadku większości obiektów budowlanych i wszystkich obiektów mechanicznych przeciętny lub silny związek korelacyjny pomiędzy wiekiem a zużyciem fizycznym oraz znacznie mniejsze zależności korelacyjne pomiędzy wiekiem a zużyciem funkcjonalnym.
Język
en
Treść
The paper aims at determining the relationship between age and degree of wear of selected technical fixed assets in farms. The correlation and regression analyses were performed for age as an independent variable and physical wear and functional wear as dependent variables. The research comprised 90 farms in southern Poland and focused mainly on farm buildings and mechanical equipment used in the farms. The results indicate, inter alia, an average or strong correlation between age and physical wear and a significantly weaker correlation between age and functional wear.
Inne
System-identifier
UR8c829b1d1069458f9cd0befdee771864