Rejestracja pracy środków transportowych z wykorzystaniem systemu GPS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
1298-1301
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
GPS
system GPS
środki transportowe
rejestracja pracy
en
GPS
transport measures
work registration
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wykorzystanie systemu GPS do rejestracji pracy środków transportowych i możliwości wykorzystania zebranych danych do oceny efektywności transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie branży rolno-spożywczej. Badania przeprowadzono na terenie gospodarstwa rolnego, podczas zbioru pszenicy z pola powierzchni 36,2 ha, oddalonego o 13,9 km od siedziby gospodarstwa. Ogółem przetransportowano 283,8 t. Na podstawie zebranych danych zostały obliczone czasy trwania kursu z ładunkiem i bez ładunku, czas obrotu, wielkość potoku towarowego i prędkość eksploatacyjna oraz techniczna.
Język
en
Treść
The paper presents the use of the GPS system for recording the work of transport means and the possibilities of using collected data to evaluate the efficiency of internal transport in an agricultural enterprise. The study was carried out on a farm while harvesting wheat from a field 13.9 km away and an area of 36.2 ha. For transporting was 283.8 t. Based on the results obtained, the time course of the course with the load and unloaded, the time of rotation, the size of the cargo stream and the speed of service and technical.
Inne
System-identifier
URf7e579807184456eae766293380ffeca