Change of body balance in dancers during two years training
PBN-AR
Instytucja
Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Journal of Education, Health and Sport (7pkt w roku publikacji)
ISSN
EISSN
2391-8306
Wydawca
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
8
Strony od-do
39-45
Numer tomu
7
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
dance
posturography
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
Celem pracy była ocena równowagi ciała osób uprawiających taniec po dwóch latach treningu. W badaniach uczestniczyło 16 tancerzy zespołu pieśni i tańca Ziemia Bydgoska. W celu oceny równowagi ciała wykonano dwukrotnie dwa testy stabilometryczne (oczy otwarte, oczy zamknięte) na platformie stabilometrycznej Sigma w odstępie dwóch lat. Mierzono zmiany położenia COP (Center of Pressure). Testy z oczami otwartymi i z oczami zamkniętymi wypadły zdecydowanie lepiej w pierwszym pomiarze w porównaniu z pomiarem II wykonanym po dwóch latach. Większe różnice wszystkich parametrów obserwowano w teście oczy otwarte w porównaniu z testem oczy zamknięte po upływie dwóch lat. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że po dwuletnim cyklu uprawiania tańca zdolności do utrzymania równowagi ciała uległy pogorszeniu. AbstractThe purpose of the study was to evaluate the body balance in persons who practice the dance during two years of training. The study involved 16 dancers of Bydgoszcz's song and dance team. In order to assess body balance, two stabilometric tests (eyes open, eyes closed) were performed on a Sigma stabilometer platform at intervals of two-years. Change of sways of the Centre of Pressure (COP) was measured during 30 second. Tests with open eyes and closed eyes were significantly better in the first measurement compared to the second measurement after two years. More differences were observed in the test eyes open compared to test eyes closed after two years. Based on the obtained results it can be stated that after two years of dance practice the ability to maintain balance of body has deteriorated.
Cechy publikacji
Nauki o zdrowiu
Nauki o kulturze fizycznej
Health sciences
Physical education
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:839182
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych