Pojęcie niewypłacalności pracodawcy w związku z postępowaniem upadłościowym wszczętym przed dniem 1 stycznia 2016 r. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 13 czerwca 2018 r., III PZP 1/18
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Łódzki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Orzecznictwo Sądów Polskich
ISSN
0867-1850
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
zeszyt 2
Strony od-do
89-97
Numer tomu
Rok LXIII
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.56
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
labour law
employer's insolvency
date of insolvency
bankruptcy proceedings
change of the procedure of bankruptcy proceedings
protection of employee claims in case of the employer’s insolvency
pl
Prawo pracy
niewypłacalność pracodawcy
data niewypłacalności
postępowanie upadłościowe
zmiana trybu postępowania upadłościowego
ochrona roszczeń pracownika w razie niewypłacalności pracodawcy
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000084528