Change of jumping abilities and power in dancers after two years of training
PBN-AR
Instytucja
Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Journal of Education, Health and Sport (7pkt w roku publikacji)
ISSN
EISSN
2391-8306
Wydawca
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
8
Strony od-do
39-45
Numer tomu
7
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
taniec
skoczność
moc
en
dance
height of jump
power
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy było porównanie wysokości wyskoku i mocy kończyn dolnych w wyskokach ACMJ (Akimbo counter-movement jump), CMJ (Counter-movement jump) i SPJ (Spike jump) osób uprawiających taniec współczesny po dwuletnim okresie szkolenia. W badaniu uczestniczyło 10 dziewcząt uprawiających taniec współczesny, z których tylko 5 powtórzyło pomiary po dwuletnim cyklu szkolenia. Pomiaru mocy i wysokości wyskoku dokonano w wyskokach ACMJ, CMJ i SPJ na platformie dynamometrycznej. Moc maksymalna rozwijana w wyskokach ACMJ (99,6%), CMJ (114%) i SPJ – 12% uległa istotnemu zwiększeniu. Wysokość uniesienia środka masy ciała w wyskoku ACMJ, CMJ i SPJ nie różniła się istotnie między pierwszym i drugim pomiarem. Dwuletni cykl szkoleniowy spowodował istotne zwiększenie mocy w wyskokach ACMJ, CMJ i SPJ, któremu nie towarzyszyła istotna poprawa skoczności u tancerek uprawiających taniec współczesny.
Język
en
Treść
The aim of the study was to compare the height of jump and power of the akimbo counter-movement jump (ACMJ), counter-movement jump (CMJ) and spike jump (SPJ) in modern dance participants after two years of training. Ten girls participated in the study, of which only 5 repeated the measurements after two years of training. Power and height of jump were made in ACMJ, CMJ and SPJ jumps on a dynamometer platform. Maximum power developed in ACMJ (99.6%), CMJ (114%) and SPJ - 12% increased significantly. Height of rise of the body mass center in ACMJ, CMJ and SPJ did not differ significantly between first and second measurements. The two-year training cycle resulted in a significant increase in the power in all the jumps, which was not accompanied by a significant improvement in height of jump in modern dance dancers.
Cechy publikacji
Nauki o zdrowiu
Nauki o kulturze fizycznej
Health sciences
Physical education
discipline:Nauki o kulturze fizycznej
discipline:Physical education
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:831526
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych