Technological environment as a factor of development for enterprises providing accomodation services
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Economic and Regional Studies
ISSN
2083-3725
EISSN
2451-182X
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
3
Strony od-do
275-286
Numer tomu
12
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
enterprise
accommodation services
development
technological environment
pl
przedsiębiorstwo
usługi noclegowe
rozwój
otoczenie technologiczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2019-09-30
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Subject and purpose of work: The objective of this article was to present opinions of owners of allyear- round accommodation facilities operating within the area of the Lublin Voivodeship with regards to the meaning and manner of impacting on the development of enterprises by technological environment factors. Materials and methods: In April and May of 2018 field research was realized by means of CAT method within the area of Lublin Voivodeship. The research covered 110 economic entities. Results: The most numerous group of research participants - more than 80% considered the development of Internet as a rather contributing or definitely contributing to the growth of their economic entities. More than 60% of research participants noted that growth of computer systems, video and mobile telephones as well as development of transportation networks rather contributed to or definitely contributed to better functioning of accommodation facilities in the area of the Lublin Voivodeship. Conclusions: Vast majority of entrepreneurs considered factors of technological environment, specified during research as contributing and definitely contributing to the development of Lublin accommodation facilities. The impact of Internet seems especially important. The type of commune does not differentiate in any statistically significant manner the entrepreneurs' assesment regarding the impact related to the factors of technological environment on the growth of their companies.
Język
polski
Treść
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przedstawienie opinii właścicieli całorocznych obiektów noclegowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego dotyczących znaczenia oraz sposobu oddziaływania czynników otoczenia technologicznego na rozwój ich przedsiębiorstw. Materiały i metody: W kwietniu i maju 2018 roku zostały zrealizowane metodą CATI badania terenowe na obszarze województwa lubelskiego. Badaniu poddano 110 podmiotów gospodarczych. Wyniki: Najliczniejsza grupa badanych - ponad 80% uznała rozwój Internetu za zjawisko raczej lub zdecydowanie sprzyjające rozwojowi ich podmiotów gospodarczych. Prawie 60% uczestników badania stwierdziło, że rozwój systemów komputerowych, wideo i telefonii komórkowej, a także rozwój sieci transportowych raczej lub zdecydowanie sprzyja funkcjonowaniu obiektów noclegowych na terenie województwa lubelskiego. Wnioski: Zdecydowana większość przedsiębiorców uznała wyszczególnione w trakcie badania czynniki otoczenia technologicznego za sprzyjające i zdecydowanie sprzyjające rozwojowi lubelskich przedsiębiorstw noclegowych. Szczególnie ważne wydaje się być oddziaływanie Internetu. Typ gminy nie różnicuje w sposób istotny statystycznie oceny przedsiębiorców dotyczącej oddziaływania czynników otoczenia technologicznego na rozwój ich przedsiębiorstw
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000038028
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych