Wpływ wybranych gatunków chwastów jednoliściennych na kiełkowanie i początkowy wzrost jęczmienia jarego (Hordeum vulgare)
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Progress in Plant Protection (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
49-51
Numer tomu
58
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
potencjał allelopatyczny
jęczmień jary
nasiona
kiełkowanie
cechy biometryczne
chwasty jednoliścienne
Streszczenia
Język
polski
Treść
W badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych z użyciem biotestu II generacji – PhytotoxkitTM, porównywano wpływ trzech gatunków nasion chwastów jednoliściennych (Echinochloa crus-galli, Setaria pumila oraz Avena fatua) na kiełkowanie i początkowy wzrost jęczmienia jarego. Uzyskane wyniki badań nie wykazały jednoznacznego allelopatycznego oddziaływania (inhibicyjnego czy stymulującego) ziarniaków E. crus-galli, S. pumila i A. fatua na kiełkowanie jęczmienia jarego. Stwierdzono natomiast takie oddziaływanie w odniesieniu do długości i świeżej masy korzeni i koleoptyla jęczmienia jarego. Czynnikami różnicującymi działanie inhibicyjne lub stymulujące były gatunki chwastów oraz liczba nasion tych chwastów zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie ziarniaków jęczmienia jarego. Efekt stymulujący uzyskano jedynie przy najmniejszym zagęszczeniu (5 szt./ziarniak jęczmienia jarego) nasion S. pumila i E. crus-galli w odniesieniu do świeżej masy korzeni oraz długości i świeżej masy koleoptyla jęczmienia jarego. Obecność 20 sztuk nasion S. pumila i E. crus-galli powodowała istotną redukcję długości korzeni i koleoptyla jęczmienia jarego. Natomiast najsilniejszy inhibicyjny potencjał allelopatyczny, na początkowy wzrost jęczmienia jarego, wykazano dla ziarniaków A. fatua, gdyż już 2 szt./ziarniak jęczmienia jarego powodowały redukcję długości korzeni, a obecność A. fatua w liczbie 3 i 5 sztuk na ziarniak jęczmienia jarego istotnie hamowała długość i świeżą masą korzeni oraz długość i świeżą masę koleoptyli jęczmienia jarego.
Inne
System-identifier
PX-5ce53ee3d5dea9f8e4ee6473
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych