Ocena różnorodności zbiorowisk segetalnych w łanach roślin uprawnych w wybranych gospodarstwach w województwie lubelskim
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Progress in Plant Protection (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4
Strony od-do
216-223
Numer tomu
57
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
gospodarstwa
indeks dominacji
różnorodność
zbiorowiska chwastów
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Celem przeprowadzonych badań była ocena zachwaszczenia w uprawie wybranych gatunków roślin w gospodarstwach zróżnicowanych powierzchnią użytków rolnych położonych w województwie lubelskim. Przeprowadzona analiza wykazała, że skład gatunkowy zbiorowisk chwastów w łanie uprawianych roślin różnił się w zależności od wielkości gospodarstwa oraz rośliny uprawnej. Najbardziej zachwaszczone były łany pszenicy ozimej, natomiast najmniej rzepaku ozimego. Najwięcej chwastów w łanach roślin uprawnych form ozimych stwierdzono w gospodarstwach największych obszarowo (powyżej 100 ha UR), odpowiednio dla pszenicy i rzepaku: 108 i 88 szt./m2, natomiast najmniej gatunków niepożądanych stwierdzono w gospodarstwach do 20 ha użytków rolnych, odpowiednio: 33 i 20 szt./m2. Ocena różnorodności biologicznej flory segetalnej za pomocą wskaźników różnorodności Shannona-Wienera i dominacji Simpsona nie wykazała znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi grupami gospodarstw. Ze względu na to, że populacje chwastów były zdominowane przez kilka gatunków uzyskano stosunkowo małe wartości wskaźników Shannona-Wienera i duże wskaźników dominacji Simpsona. Najliczniej występującymi gatunkami chwastów niezależnie od gatunku rośliny uprawnej były: Chenopodium album, Viola arvensis, Echinochloa crus-galli, Anthemis arvensis, Apera spica-venti, Stellaria media.
Inne
System-identifier
PX-5ce53bd9d5dea9f8e4ee6463
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych