OCENA ORGANIZACJI PRODUKCJI ROŚLINNEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Fragmenta Agronomica (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0860-4088
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Agronomiczne
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
3
Strony od-do
14-27
Numer tomu
35
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
produkcja roślinna
województwo dolnośląskie
struktura zasiewów
jakość gleb
intensywność produkcji
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem badań była ocena wybranych elementów produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwach rolnych, zróżnicowanych pod względem powierzchni użytków rolnych, w województwie dolnośląskim. Materiał źródłowy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku. Analiza wykazała, że badane gospodarstwa charakteryzowały się znacznie większą w porównaniu do średniej w kraju i w województwie powierzchnią użytków rolnych oraz dużym udziałem gruntów ornych w strukturze użytków rolnych (od 79% w III grupie do 95% w I grupie). Najlepszą jakością gruntów ornych cechowały się gospodarstwa w I grupie obszarowej, gdzie udział gleb bardzo dobrych i dobrych stanowił około 50%. W strukturze zasiewów znaczący udział stanowiły zboża (średnio 63,8%), osiągając najwyższy wskaźnik w gospodarstwach o powierzchni 21–30 ha (71,2%), zaś najniższy w gospodarstwach o powierzchni powyżej 100 ha (54%). Plony ziarna uprawianych gatunków roślin były zróżnicowane w poszczególnych grupach gospodarstw. Średni plon pszenicy ozimej wynosił 6,1, jęczmienia jarego 4,8, rzepaku 3,0 i kukurydzy 59,8 t∙ha-1. Najwyższe plony zbóż uzyskano w gospodarstwach o powierzchni po-wyżej 100 ha, a największy poziom produkcji roślinnej osiągnęły gospodarstwa o obszarze powyżej 50 ha UR (średnio 137 j.zb.∙ha UR-1). Gospodarstwa należące do II grupy obszarowej charakteryzowała największa intensywność produkcji roślinnej (189 punktów), natomiast największe zużycie nawozów odnotowano w gospodarstwach o powierzchni 21–30 ha oraz powyżej 100 ha UR (275 kg NPK∙ha-1) .
Inne
System-identifier
PX-5ce53dbcd5dea9f8e4ee646a
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych