Analityczne aspekty wykrywania Bemitilu w moczu w świetle obecnych przepisów antydopingowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
XXXV Konferencja Toksykologów Sądowych. Materiały konferencyjne, 9-11.05.2018, Szczecin
Data publikacji
2018
ISBN
9788387425647
Wydawca
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna, Kraków
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analityczne aspekty wykrywania Bemitilu w moczu w świetle obecnych przepisów antydopingowych
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
66-67
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.14
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
Bemitil
analiza antydopingowa
chromatografia cieczowa
spektrometria mas
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXXV Konferencja Toksykologów Sądowych. Dokąd zmierzasz toksykologio sądowa?
Początek konferencji
2018-05-09
Koniec konferencji
2018-05-11
Lokalizacja konferencji
Szczecin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Chemia
discipline:Chemistry
Chapter in a book
Abstract
Rozdział w książce
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:865971