Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych, petrograficznych, mineralogicznych i geochemicznych
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Profile Głębokich Otworów Wiertniczych. Bodzanów IG 1
Data publikacji
2019
ISBN
978-83-66305-66-3
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych, petrograficznych, mineralogicznych i geochemicznych
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
PX-5dd3e667d5de4a1e71979e88