Edward Morgan Forster i Polska: Przypis do biografii i próba studium recepcji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lingwistyki Stosowanej (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Language and Literary Studies of Warsaw
ISSN
2300-5726
EISSN
Wydawca
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
13-24
Numer tomu
5
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Forster
recepcja
Polska
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł poświęcony jest związkom angielskiego pisarza Edwarda Morgana Forstera z Polską. Na podstawie zachowanych materiałów omawia dwie wizyty Forstera na polskim terytorium i ich ślady w twórczości pisarza, zarówno we wspomnieniach i korespondencji, jak i tekstach publicystycznych, esejach i pogadankach radiowych. Druga część artykułu poświęcona jest obecności twórczości Forstera w Polsce od okresu międzywojennego (szczegółowo omówiona została krytyczna recepcja pierwszej wydanej w Polsce powieści pisarza Droga do Indii w roku 1938) do współczesności. Artykuł zamyka omówienie opublikowanych w Polsce prac naukowych o twórczości Forstera.
Język
en
Treść
The article deals with the Polish connections in the life and works of Edward Morgan Forster. It presents the two visits of the writer to Polish territory and seeks their traces in his memoirs and correspondence, as well as essays and radio broadcasts. The second part of the article deals with the reception of Forster’s works in Poland from the 1930s (the critical reception of A Passage to India, the first Forster’s novel published in Poland in 1938 is presented in closer detail) to our times. The article ends in a discussion on scholarly works on Forster published recently in Poland.
Cechy publikacji
discipline:Literaturoznawstwo
discipline:Literature
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:726287