Język ohydy. O polskim przekładzie Filth Irvine’a Welsha
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lingwistyki Stosowanej (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Language and Literary Studies of Warsaw
ISSN
2300-5726
EISSN
Wydawca
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
99-111
Numer tomu
4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
adekwatność tłumaczenia
przekład literacki
slang
standaryzacja
wulgaryzmy
en
literary translation
slang
standardisation
translation accuracy
vulgarisms
Streszczenia
Język
pl
Treść
W powieści współczesnego pisarza brytyjskiego Irvine’a Welsha „Filth”, opisującej losy edynburskiego policjanta Bruce’a Robertsona, język odgrywa szczególną rolę: współprowadzi akcję i odkrywa przed czytelnikiem kolejne warstwy ohydy fizycznej i psychicznej bohatera oraz otaczającego go świata. Żonglerka elementami takimi jak język scots i policyjny slang, daleko posunięta brutalizacja i wulgaryzacja oraz zróżnicowanie idiolektów poszczególnych narratorów, a także mniej lub bardziej dyskretne zabiegi, jak na przykład powtórzenia danych zwrotów czy zamiany liczby pojedynczej na mnogą i odwrotnie, oddają charakter i emocje głównego bohatera oraz stanowią wskazówki odnośnie do zmieniającego się stanu jego umysłu — pogłębiającej się choroby psychicznej i utraty kontaktu z rzeczywistością. Łatwo przewidzieć, że nie wszystkie z owych elementów dadzą się bez problemów przenieść do przekładu powieści na język polski, którego dokonał Jacek Spólny. Celem artykułu jest oznaczenie zastosowanych przez tłumacza technik w przekładzie wyżej wymienionych elementów oraz ocena ich skuteczności i konsekwencji w ich użyciu, a w efekcie ewaluacja adekwatności tekstu przekładu.
Język
en
Treść
The language in Irvine Welsh’s novel “Filth”, which tells the story of an Edinburgh policeman Bruce Robertson, has a particular role in the development of the plot and in revealing the subsequent layers of the main character’s mental and physical filth, as well as the filth of the surrounding world. Juggling with elements such as Scots, police slang, brutalisation and vulgarisation as well as diversity of the narrators’ idiolects, together with more or less subtle devices such as repetitions of certain phrases or changes from singular to plural and vice versa, reflect Bruce Robertson’s character and emotions and indicate the changes in his state — the deepening mental disorder and the gradual loss of contact with reality. It is not difficult to foresee that not all of the above mentioned elements can be transferred into the Polish translation of the text, made by Jacek Spólny, without troubles. The aim of the article is to ascertain the translator’s techniques in rendering those elements into Polish and to assess their effectiveness and consistency in their use, and consequently — the accuracy of the entire translation.
Cechy publikacji
discipline:Literaturoznawstwo
discipline:Literature
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:642961