"Obwieściciele Europy". Czasopisma jako źródło do studiów nad recepcją literatury i kultury zachodnioeuropejskiej w Rosji przełomu XVIII i XIX wieku ("Sankt-Petersburskij wiestnik" - "Wiestnik Jewropy" - "Siewiernyj Mierkurij")
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lingwistyki Stosowanej (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Język, wielokulturowość, tożsamość. Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
"Obwieściciele Europy". Czasopisma jako źródło do studiów nad recepcją literatury i kultury zachodnioeuropejskiej w Rosji przełomu XVIII i XIX wieku ("Sankt-Petersburskij wiestnik" - "Wiestnik Jewropy" - "Siewiernyj Mierkurij")
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
PBN-R:498231