Analiza wybranych parametrów niezawodnościowych urządzeń podsystemu pożarniczego średnich samochodów ratowniczo‑gaśniczych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Transportu Samochodowego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe SGSP (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0239-5223
EISSN
Wydawca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
61
Strony od-do
65-74
Numer tomu
1
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przeanalizowano niezawodność specjalistycznych zabudów samochodów pożarniczych użytkowanych przez Państwową Straż Pożarną (PSP). Badania zostały przeprowadzone na próbie 22 średnich samochodów ratowniczo‑ gaśniczych będących na wyposażeniu jednostek PSP na terenie m.st. Warszawa. Dane do analizy niezawodności zostały pozyskane z Systemu Wspomagania Decyzji – ST Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawa i obejmowały przedział czasu od stycznia 2012 r. do maja 2015 r. Wyniki badań przedstawiają liczbę i czas odnowy niezdatności oraz wartości wskaźników niezawodności podsystemu pożarniczego samochodów ratowniczo‑gaśniczych. Wykazano, że jedną z głównych przyczyn niezdatności zabudów specjalistycznych analizowanych samochodów pożarniczych jest uszkodzenie układu wodno‑pianowego. Ponadto wykazano niską gotowość techniczną zabudów specjalistycznych średnich samochodów ratowniczo‑ gaśniczych przeznaczonych do użytkowania podczas w działaniach ratowniczych.
Język
en
Treść
The aim of the study was to analyse the reliability of specialized vehicle bodies of firefighting vehicles used in fire and rescue operations. The study was conducted on a sample of 22 medium rescue and firefighting vehicles used by the State Fire Service in Warsaw. In the studies the data obtained from Decision Support System (DSS) of Warsaw State Fire Service were applied. Studies included time period from January 2012 to May 2015. The results show the number and time needed to restore the vehicles’ unavailability as well as the values of reliability factors of the specialized subsystem of firefighting vehicles. The results indicate that one of the main causes of unavailability of specialized vehicle bodies is the unavailability of a foam‑water system. In addition, it was demonstrated that specialized vehicle bodies of medium rescue and firefighting vehicles used in fire and rescue operations are characterized by a low technical availability.
Cechy publikacji
Nauki o bezpieczeństwie
Inżynieria środowiska
Security studies
Environmental engineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:842336