Metodyka oceny stanu uszkodzenia materiałów poddawanych laboratoryjnie obciążeniom eksploatacyjnym
PBN-AR
Instytucja
Instytut Transportu Samochodowego
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2018
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
257
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
16.70
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejsza rozprawa doktorska jest głównie poświęcona analizie związków parametrów wyznaczonych na podstawie badań nieniszczących i niszczących. Stale do zastosowań w podwyższonych temperaturach poddano początkowo pełzaniu lub deformacji plastycznej. Każdy z tych procesów był przerywany dla różnych etapów zaawansowania w celu otrzymania materiałów o różnym stopniu wyeksploatowania. Następnie, dla wstępnie odkształconych próbek wykonano badania zmian obwiedni szumu Barkhausena, emisji magnetoakustycznej, a także badania pętli histerezy magnetycznej. Zmiany te wyrażono za pomocą wybranych parametrów. Przeprowadzono również ultradźwiękowe badania, które wykorzystano do określenia współczynnika dwójłomności akustycznej oraz współczynnika elastoakustycznego. Wymienione powyżej parametry stosowano do oceny rozwoju uszkodzenia. Ponadto uszkodzenie materiału identyfikowano za pomocą parametrów wyznaczonych na podstawie wyników ze statycznej próby rozciągania oraz udziału pustek w stali. Przeprowadzono badania struktury krystalicznej i domenowej materiałów w zakresie skaningowej, transmisyjnej elektronowej mikroskopii S/TEM. Efektem końcowym pracy było opracowanie wzajemnych związków pomiędzy parametrami wyznaczonymi za pomocą niszczących i nieniszczących metod badawczych.
Cechy publikacji
discipline:Fizyka
discipline:Inżynieria materiałowa
discipline:Mechanika
discipline:Physics
discipline:Materials science
discipline:Mechanics
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:885324