Aktywność herbicydowa wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria media
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
Czasopismo
Polish Journal of Agronomy (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-2787
EISSN
Wydawca
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
11-15
Numer tomu
31
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
ekstrakty
aktywność biologiczna
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczal-nych nad oceną aktywności herbicydowej wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria media. W warunkach laboratoryjnych przygotowano wyciągi wodne z części podziemnych oraz nadziemnych Solidago gigantea i Solidago canadensis. Z wyciągów sporządzono roztwory robocze o stężeniu 10%. Jako rozpuszczalnika użyto wody destylowanej. Roztworami opryskano rośliny Thlaspi arvense i Stellaria media, a następnie oceniono ich wpływ na wytwarzanie świeżej masy. Roztwory uzyskane z wyciągów wodnych z Solidago gigantea i Solidago canadensis hamowały wytwarzanie świeżej masy przez Stellaria media i Thlaspi arven-se. Reakcja tych gatunków była zróżnicowana. Większą wrażliwość na działanie badanych wyciągów wodnych obserwowano w przypadku Thlaspi arvense. Zaobserwowana w doświadczeniach aktywność herbicydowa badanych roztworów jest zbyt ni-ska do zastosowań praktycznych.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5dd7ad20d5de496c5b3efcf3