Wody podziemne
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2017 r
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-7863-979-4
Wydawca
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Wody podziemne
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
PX-5df78870d5dec1236c6dff87