Activation of the complement cascade enhances motility of leukemic cells by downregulating expression of HO-1.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Leukemia (45pkt w roku publikacji)
ISSN
0887-6924
EISSN
1476-5551
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
446-458
Numer tomu
31
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 7
Słowa kluczowe
EN
Animals
Cell adhesion - genetics
Cell adhesion - immunology
Cell line, tumor
Cell movement - immunology
Chemotaxis - genetics
Chemotaxis - immunology
Complement activation - immunology
Complement C3 - immunology
Complement C3 - metabolism
Complement C5 - immunology
Complement C5 - metabolism
Down-regulation
Flow cytometry
Gene expression regulation, leukemic
Gene knockout techniques
Hematopoietic stem cells - metabolism
Heme oxygenase-1 - genetics
Heterografts
Humans
Immunophenotyping
Leukemia - genetics
Leukemia - immunology
Mice
Proteolysis
RNA, small interfering - genetics
Receptor, anaphylatoxin C5a - genetics
Receptor, anaphylatoxin C5a - metabolism
Sialic acid binding Ig-like lectin 3 - metabolism
Signal transduction
p38 mitogen-activated protein kinases - metabolism
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000056693
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych