Chronic inflammation initiates multiple forms of K-Ras-independent mouse pancreatic cancer in the absence of TP53.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Oncogene (40pkt w roku publikacji)
ISSN
0950-9232
EISSN
1476-5594
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
22
Strony od-do
3149-3158
Numer tomu
36
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 11
Słowa kluczowe
EN
Animals
Carcinoma, pancreatic ductal - genetics
Carcinoma, pancreatic ductal - metabolism
Carcinoma, pancreatic ductal - pathology
Chronic disease
Disease models, animal
Genes, ras
Inflammation - genetics
Inflammation - metabolism
Inflammation - pathology
Mice
Pancreatic neoplasms - genetics
Pancreatic neoplasms - metabolism
Pancreatic neoplasms - pathology
Proto-oncogene proteins p21(ras) - genetics
Proto-oncogene proteins p21(ras) - metabolism
Tumor suppressor protein p53 - genetics
Tumor suppressor protein p53 - metabolism
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000057073
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych